پشتیبانی مشتریان
sms:10004673
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید.

COM. IR. NET. ORG. INFO.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok no ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 35.000 5.000 35.000 35.000 38.000
هزینه انتقال 35.000 5.000 35.000 35.000 38.000
هزینه تمدید 38.000 5.000 38.000 38.000 38.000
سفارش آنلاین خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید خرید کنید

تمامی سرویس ها پس از واریز وجه به صورت آنی و آنلاین فعال می گردد

لیست بالا تنها بخش کوچکی از دامنه های قابل ثبت می باشد. هنگام ثبت دامنه می توانید پسوندهای بیشتری را انتخاب نمایید.

هزینه ثبت دامنه 5 ساله برای دامنه های ملی (IR) نقطه ای آر 15000 تومان می باشد

بررسی آزاد بودن نام دامنه
نام دامنه: